Η Ελλάδα να ζητήσει στήριξη της Ε.Ε. στην οικονομική κρίση

on .

GATSIOS

• Εκτός από την υγειονομική, υπάρχει και η οικονομική πλευρά της κρίσης, στην οποία η Ελλάδα εισήλθε με την πλέον αδύναμη οικονομία μεταξύ εκείνων της ευρωζώνης και της Ε.Ε. ενώ, επιπλέον, αναμένεται να υποστεί και τις μεγαλύτερες απώλειες από όλες, λόγω εξωγενών παραγόντων τους οποίους η ελληνική πολιτική δε μπορεί να επηρεάσει, όπως είναι η διεθνής ισχυρή κάμψη στις μεταφορές και στον τουρισμό.
Τα παραπάνω τονίζουν ο πολιτευτής Ιωαννίνων του ΚΙΝ.ΑΛ και πρ. Πρύτανης Κων/νος Γάτσιος (φωτό) και ο οικονομολόγος Δημήτρης Ιωάννου σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο «Βήμα της Κυριακής». Για το λόγο αυτό, ζητούν στις δεδομένες συνθήκες, όπου η απαγόρευση της κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων της ευρωζώνης έχει αρθεί, η ΕΕ να υποστηρίξει την ελληνική οικονομία διότι, διαφορετικά, όπως επισημαίνουν, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσουν ή να εξαγοραστούν από ευρωπαίους ανταγωνιστές προερχόμενους από χώρες με άπλετη κρατική ενίσχυση λόγω του «δημοσιονομικού περιθωρίου» που διαθέτουν.
Προτείνουν λοιπόν η Ελλάδα να αναλάβει την πρωτοβουλία μεταξύ των χωρών του Νότου προκειμένου να διαμορφωθεί μία κοινή πρόταση που θα της δώσει τη δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης και της οικονομικής πλευράς της κρίσης του κορωνοϊού.