Τα μέτρα Τσίπρα δεν είναι αυτοχρηματοδοτούμενα

on .

BOYLH

• Εντός του προβλεπόμενου δημοσιονομικού χώρου του 2019 κινούνται τα επεκτατικά μέτρα τα οποία υλοποίησε πρόσφατα η κυβέρνηση και «η δημοσιονομική σταθερότητα έχει επιτευχθεί με διατηρήσιμο τρόπο», εκτιμά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ).
Ωστόσο, τα νούμερα που δίνει δεν εξαλείφουν την ανησυχία αφού αποδεικνύουν ότι αν συμβεί κάτι απρόοπτο ή δεν κινηθούν όλα βάσει προβλέψεων δεν υπάρχουν διαθέσιμα για να αντιμετωπιστεί.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), όπως εξήγησε κατά την παρουσίαση της έκθεσης ο επικεφαλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ΓΛΚ, καθώς και τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών υπολογίζει την επίπτωση των θετικών μέτρων σε 0,55% του ΑΕΠ.
Είναι σημαντικό ότι η Έκθεση ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι η αντιστάθμιση θα είναι πλήρης και τα επεκτατικά μέτρα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Με δεδομένο τον μόνιμο χαρακτήρα τους, η επίπτωσή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και των ετήσιων προϋπολογισμών ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».