Ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης

on .

LEADER

Ενημερωτική συνάντηση για όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας) θα πραγματοποιήσει η Ήπειρος Α.Ε. μεθαύριο, Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της (Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1).
Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί η δυνατότητα των ανωτέρω να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και να χρηματοδοτηθούν στις δράσεις μεταποίησης – επεξεργασίας – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση (ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση –μετεγκατάσταση επιχειρήσεων). Θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.