Παράταση λίγων εβδομάδων για το Κτηματολόγιο στην Ήπειρο

on .

KTHMATOLOGIO

• Δόθηκε τελικά μια ακόμη μικρή παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, πάγιο αίτημα φορέων και ανθρώπων της κτηματαγοράς (που βέβαια ζητούσαν μέχρι τέλος του έτους), καθώς η όλη διαδικασία προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς.
Οι παρατάσεις δεν είναι ενιαίες για όλη τη χώρα, γι’ αυτό και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέξουν τις ημερομηνίες και τρέξουν για να υποβάλλουν εμπρόθεσμα και σωστά τις αιτήσεις τους.
Με απόφαση λοιπόν του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ. Οικονόμου, δίνονται παρατάσεις στις προθεσμίες ως ακολούθως:
1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από τη 16η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται: Στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2. Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από τη 16η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται: Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.