Σκηνές από το βίο του Αγίου Ευσταθίου σε ναό του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

on .

g karaiskakhs

• Σκηνές από το βίο του Αγίου Ευσταθίου, ήλθαν στο φως στο πλαίσιο εργασιών για τη σύνταξη μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του ναού και συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού Γέννησης της Θεοτόκου στο συνοικισμό Αμπέλια, που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Μεγαλόχαρη του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, πρόκειται για μία σχετικά σπάνια απεικόνιση του αγίου, η οποία, σύμφωνα με τις έως σήμερα δεν έχει εντοπιστεί σε άλλο μεταβυζαντινό μνημείο της Άρτας και είναι σπάνια σε μεταβυζαντινές τοιχογραφίες της Ηπείρου.
Οι τοιχογραφίες της Μεγαλόχαρης χρονολογούνται γενικά στον 17ο αιώνα, ωστόσο, έχει διαπιστωθεί μία φάση μεταγενέστερων επιζωγραφίσεων, που εντοπίζεται κυρίως στην καμάρα του Ιερού.
Καθώς οι τοιχογραφίες σήμερα είναι πολύ μαυρισμένες, δεν μπορεί να γίνει ασφαλέστερη χρονολόγησή τους και δεν αντλούνται πληροφορίες σχετικά με το καλλιτεχνικό ρεύμα που ακολουθεί ο ζωγράφος, αλλά και τα εικονογραφικά πρότυπα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ