Προχωρά η αποκατάσταση στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης

on .

DODONH THEATRO

• Τη σύμφωνη γνώμη της για τη διαδικασία ανάθεσης σε τέσσερα υποέργα της πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης - Φάση Α» διατυπώνει προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.Ο προϋπολογισμός των τεσσάρων υποέργων ξεπερνά τις 103.000 ευρώ. Πρόκειται για τα έργα:2 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α΄ φάση: Ειδικά μέταλλα»,2 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φάση Α΄: χαλαζιακά αδρανή»2 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α΄ φάση: λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές»2 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α΄ φάση: ξυλεία»

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ