Ο «Μυθικός Αχέροντας» σημαντικό και καινοτόμο έργο στο Δήμο Πάργας

on .

AXERONTAS2

• Το «πράσινο φως» έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας, για να προχωρήσει ένα σημαντικό και καινοτόμο για την Ήπειρο έργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων «Μυθικός Αχέροντας».

Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για το μύθο του Αχέροντα και το Νεκρομαντείο».
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 180.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕΠ 030 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο θα αποτελείται από τρία παραδοτέα: Ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας με στοιχεία παιχνιδιού ρόλων σε πρώτο πρόσωπο για κάσκα, στο οποίο ο χρήστης θα ακολουθεί την πορεία του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο για να βρει τον μάντη Τειρεσία, μια τρισδιάστατη ταινία σε δύο εκδόσεις διάρκειας 10 και 3 λεπτών, που θα αφορά την απόδοση του μύθου του θανάτου όπως προκύπτει από τα αρχαία κείμενα και των μυστηρίων του Νεκρομαντείου και μια εφαρμογή τρισδιάστατων εικονικών μοντέλων, με την οποία ο επισκέπτης του Νεκρομαντείου θα μπορεί να βλέπει στο κινητό του τηλέφωνο τον αρχαιολογικό χώρο όπως ήταν στην αρχαιότητα.
Σύσταση Επιτροπής
Η Προγραμματική Σύμβαση με το ΙΜΕ, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής, για την επίβλεψη και υποστήριξη του έργου, που θα αποτελείται από τους καθηγητές Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικόλαο Κατσικούδη και κα Κων/να Γραβάνη, τον καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, τον εκάστοτε προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και τον πρόεδρο του Συλλόγου «Φίλοι του Νεκρομαντείου και Αχέροντα» κ. Σπύρο Ράπτη.