Το Πανεπ. Ιωαννίνων διδάσκει ανακύκλωση στη… Λευκάδα!

on .

ANAKYKLOSH PANEPISTHMIO 1 8 19

• Αρνητικές επιπτώσεις για τις παράκτιες περιοχές έχει, σε αρκετές περιπτώσεις, η τουριστική τους ανάπτυξη καθώς οδηγεί στη ρύπανση τόσο των ακτών όσο και του θαλάσσιου χώρου μπροστά από αυτές.
Η μείωση λοιπόν του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» της τουριστικής εκμετάλλευσης των παραλίων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη γενικότερη προσπάθεια προστασίας της φύσης.
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος Ευρωπαϊκού έργου που αφορά στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις ακτές, στο πλαίσιο του οποίου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με τον Δήμο Λευκάδας, με τον οποίο θα διοργανώσει και αντίστοιχες δράσεις.

Συνεργασία με Λευκάδα
Τη διοργάνωση επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης έχει αναλάβει το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων - ΕΓΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας ως Έλληνες εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου RE.CO.RD., στοχεύοντας στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων, την πρόληψη στη δημιουργία πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσες και στις ακτές και την ανακύκλωση.
Πρόσφατα μάλιστα έγινε στη Santa Cesarea Terme της Ιταλίας η 3η συνάντηση εταίρων του έργου με θέμα την οργάνωση ειδικών δράσεων για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Ακτές. Σ’ αυτή συμμετείχε ο Διευθυντής του ΕΓΕΠ Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος.

Δράσεις σε παραλίες
Στο πλαίσιο του έργου RE.CO.RD. θα γίνουν το διήμερο 7 και 8 Αυγούστου τρεις επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης στις δημοφιλείς παραλίες Κάθισμα, Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου, ώρες 11.00 με 15.00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Κάθισμα και την ίδια μέρα, ώρες 16.30 έως 20.30 θα γίνει η δεύτερη στην παραλία Άγιος Νικήτας. Στις 8 Αυγούστου, ώρες 11.00 – 15.00, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη δράση ανακύκλωσης στην παραλία Πόρτο Κατσίκι.
Σημειώνεται εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Έργο RE.CO.RD. «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», ανήκει στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020». Το έργο αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Μέσα από τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας, στοχεύει στο να διευκολύνει την καθιέρωση φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων.