Μέσω καινοτομίας η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος Άρτας

on .

EFOREIA ARTAS

• Προγράμματα καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας .

Ένα από αυτά είναι και η «Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» με ακρωνύμιο Βοΐσκα (Voeska) χρηματοδοτούμενο μέσω της δράσης «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Το έργο Βοΐσκα αποτελεί την πλέον τεχνολογική πρόταση για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην πόλη της Άρτας. Αντικείμενό του είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας και στο οποίο οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας η δεύτερη, δια ζώσης, συνάντηση στο πλαίσιο του έργου. Κατά την παραμονή τους στην Άρτα τα μέλη των συνεργαζόμενων φορέων είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της πόλης, καθώς και να απολαύσουν την έκθεση «Η Άρτα το 1821. Έμποροι, τεχνίτες, εταιριστές επαναστάτες», που φιλοξενείται σε ανακαινισμένο χώρο στην εσωτερική ακρόπολη του Κάστρου της Άρτας.
Τα μέλη της σύμπραξης δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένα αφενός από την έως τώρα συνεργασία και αφετέρου από την πορεία των εργασιών, που εξελίσσονται ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος.
Όπως επισημαίνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων σε ανακοίνωσή της, η άρτια υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει αφενός ένα σημαντικό επιστημονικό «εργαλείο»’ για την προηγμένη τεκμηρίωση και ανάδειξη των ανασκαφικών δεδομένων, των αρχαιολογικών καταλοίπων και των μουσειακών εκθεμάτων και αφετέρου τη δυνατότητα στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας».