Η προσφορά της Ηπείρου στον απελευθερωτικό αγώνα του ‘21

on .

 vella

• Επιστημονική διημερίδα με γενικό θέμα «Η προσφορά της Ηπείρου στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821» θα πραγματοποιήσει η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων συμμετέχοντας στους επετειακούς εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.
Τα θέματα των εισηγήσεων θα κινηθούν σε τρείς θεματικές ενότητες: οι Νεομάρτυρες και η προσφορά τους στο δούλο Γένος, Λόγιοι και διδάσκαλοι του Γένους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα αγωνιστών του 1821 συνδεόμενα με την Ήπειρο.
Η διημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 21 και 22 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν ελεύθερα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8243316800ee4641915c2570b862dffb%40thread.tacv2/1632382847396?context=%7b%22Tid%22%3a%22efff191b-a12a-4f18-a298-f853c4d8d68c%22%2c%22Oid%22%3a%22f645c013-e49e-4339-8a70-6fb22de43195%22%7d.