Έντονος προβληματισμός και ανησυχία από τους απανταχού Ηπειρώτες

Το Κεντρικό Μητρώο «σβήνει» τις Αδελφότητες των Αποδήμων!

Την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής Κ. Τασούλα ζήτησε η «Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία»

PITA HPEIROTH 2019 SYLLOGOS ZEYGARIA

Πρόβλημα επιβίωσης και κίνδυνο αφανισμού θα αντιμετωπίσουν  οι Αδελφότητες αποδήμων της Ηπείρου, αλλά και των υπόλιπων περιοχών της χώρας,  με την υποχρεωτική τους ένταξη στο "Κεντρικό Μητρώο Πραγματικού Δικαιούχου". 
Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρίας. 
Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021. 
Οι Αδελφότητες όμως δεν είναι εταιρίες, έχουν περιορισμένα έσοδα και αυτά από δωρεές, τα οποία διαθέτουν για κοινωφελείς σκοπούς. Τις απαρτίζουν εθελοντές, που με μεγάλη δυσκολία συμμετέχουν και αυτοί τα τελευταία χρόνια.
Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούν και δεν πρέπει να ενταχθούν σ' αυτό το πλαίσιο. Διαφορετικά θα διαλυθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ήδη εγκαταλελειμμένα χωριά. 
Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος ο πρόεδρος της  Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας Μάκης Κιάμος,  σε συνάντηση με τον Ηπειρώτη Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, έθεσε ως πρωταρχικό θέμα την επίλυσή του.
Ο κ. Κ. Τασούλας, αντιλαμβανόμενος τις επιπτώσεις που θα προκληθούν, ζήτησε από την Π.Σ.Ε. να διαμορφώσει υπόδειγμα αιτιολογικής έκθεσης και νομική-φοροτεχνική διατύπωση, προκειμένου να ψηφιστεί νόμος από τη Βουλή που να απαλλάσσει τα αποδημικά Σωματεία από τέτοιες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Η ΠΣΕ ανταποκρίθηκε και αναμένει τις ενέργειες της κυβέρνησης. 
H. M.