Αλλαγή μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων μας…

on .

Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ιωαννιτών, Ανατολής, Νήσου, Περάματος, Παμβώτιδας και Μπιζανίου. Στην παρούσα φάση όμως της νέας Δημοτικής Αρχής, υπάρχουν αρκετές προστριβές, για την συλλογή των απορριμμάτων σε κάποιες Δημοτικές Ενότητες.
Το θέμα δεν είναι μόνο η συλλογή, αλλά και η σωστή τους διαχείριση. Με τις δράσεις που προτείνονται στο τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ιωαννιτών, προβλέπεται ότι το σημερινό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο μας, θα μειωθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια. Το κόστος αυτό δύναται να μειωθεί κάτω από τα σημερινά επίπεδα, με την άμεση εφαρμογή υλοποίησης του σχεδίου και εφόσον βέβαια επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Όπως: α) Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας. β) Η υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών, με ιστοσελίδα του Δήμου και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο κλπ. γ) Η λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου, αποτελούν ενέργειες από τις προτεινόμενες δράσεις του τοπικού σχεδίου, κλπ.
Η μη σωστή εφαρμογή όμως του σχεδίου διαχείρισης, καθώς και η μη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, σημαίνει ότι το σημερινό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο Ιωαννιτών θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, γιατί:
- Το 50% περίπου των ΑΣΑ θα πρέπει να προδιαλέγεται στην πηγή μέσω των δικτύων χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) και των λοιπών ανακτήσιμων αποβλήτων όπως (ξύλο, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, κλπ.).
- Το 61% των βιοαποβλήτων θα πρέπει να εκτρέπεται από την ταφή είτε μέσω οικιακής κομποστοποίησης, είτε μέσω συστημάτων χωριστής συλλογής.
- Το 41% των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να εκτρέπεται από την ταφή και να συλλέγεται χωριστά.
Το τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα πετύχει, με την υλοποίηση των προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.
Ας γνωρίζουν οι συμπολίτες ότι η συλλογή και η αναδιοργάνωση της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ιωαννιτών και των όμορων Δήμων, με την οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς ο εκσυγχρονισμός και οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, είναι άμεση υπόθεση. Όλοι γνωρίζουμε, ότι το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος προσφέρει την υπηρεσία καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων και το ύψος του τέλους καθαριότητας - φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας. Οι δημότες - πολίτες, που κάνουν μικρότερη χρήση της υπηρεσίας του Δήμου και συμμετέχουν με την συλλογή υλικών, στην ανάπτυξη δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, δύνανται και πρέπει να έχουν έκπτωση, στα τέλη καθαριότητας.
Τα σκουπίδια είναι ζεστό χρήμα και επείγει άμεσα η αλλαγή μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Για αυτό, θα πρέπει να φροντίσουν πάραυτα οι δημοτικοί μας σύμβουλοι...

*Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με ειδίκευση στα υδραυλικά έργα υποδομής