200 εκατ. ευρώ στους Δήμους για έργα αγροτικής οδοποιίας

on .

TRAKTER

• Την Πρόσκληση ΙV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», συνολικού ποσού χρηματοδότησης ύψους 200 εκ. ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», ενεργοποίησαν ο Υπ. Εσωτερικών και ο αναπλ. Υπουργός Οικονομίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
- Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει μία Πράξη με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα, 700.000 ευρώ
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018
- Η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση