Ξεκίνησε επίσημα από χθες η φετινή κυνηγετική περίοδος

on .

KYNHGI KARAMPINA

• Επίσημα ξεκίνησε χθες η νέα κυνηγετική περίοδος.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει την ευθύνη ελέγχου και διαχείρισης της κυνηγετικής δραστηριότητας, για την προστασία των κατασκηνωτών και ιδιαίτερα των παιδιών, καθορίζεται για πρώτη φορά εφέτος απαγόρευση θήρας έως τα 250 μέτρα από την εξωτερική περίφραξη των κατασκηνώσεων, εφόσον αυτές είναι σε λειτουργία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε επίσης γνωστό ότι:4 Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.4 Περιορίζεται η χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2018 µέχρι και 20.01.2019 σε τρεις ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου4 Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε οµάδες µέχρι δέκα κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι δέκα ατόµων ανά οµάδα και έξοδο. 4 Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15.09.2018 µέχρι 20.01.2019 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2019 µέχρι 28.02.2019 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επίσης, απαγορεύεται το κυνήγι στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής, στα εκτροφεία θηραµάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας, στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών, στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούµενα έτη, αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους.Οι κυνηγετικές άδειεςΣτα ίδια επίπεδα είναι και τα καθοριζόμενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα:• 10 ευρώ για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νομού)• 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Ομοσπονδίας) και• 60 ευρώ για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα).Ίδιες παραμένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 € ανά κυνηγό.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ