Επιχορήγηση 100.000 ευρώ στον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας

on .

eyghria

• Στην έγκριση της επιχορήγησης του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας με το ποσό των 100.000 ευρώ για την κάλυψη επειγουσών λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος και την καλύτερη περίθαλψη των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων προχώρησε κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
Τη σχετική εισήγηση έκανε η εντεταλμένη για τα Κληροδοτήματα δημοτική σύμβουλος Γωγώ Γιώτη, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής σχετικό έγγραφο αίτημα του Ζωγράφειου Οίκου, υπενθυμίζοντας πως με βάση τη διαθήκη της ευεργέτιδας Ελένης Ζωγράφου, τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της διατίθενται για την ανέγερση και λειτουργία σύγχρονου Οίκου Ευγηρίας στα Γιάννενα.