«Παραθυράκια» για εξαιρέσεις στα αυθαίρετα των αιγιαλών

on .

AIGIALOS AYTHAIRETA

• Μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να διακηρύσσει ότι δεν νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα στον αιγιαλό, ωστόσο αφήνει «παραθυράκια» για εξαιρέσεις παλιών κτισμάτων, με… «αυστηρά» κριτήρια, όπως αναφέρει. Βέβαια, μετά και την φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, από την οποία αναδείχθηκαν οι τραγικές επιπτώσεις, εκτός των άλλων, και από την άναρχη δόμηση, θα περίμενε κανείς η απαγόρευση να είναι καθολική για νέους και παλιούς και η κατεδάφιση να είναι η μόνη απάντηση!
Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αποδέχθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος μετά από σχετικό ερώτημα που είχε υποβάλει πέρυσι τον Ιούνιο και συγκεκριμένα στο εάν δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στη ζώνη αιγιαλού ή μόνο αυτές που βρίσκονται εντός της ζώνης του καθορισθέντος παλαιού αιγιαλού, παρουσιάζει ο airetos.gr.
Όπως αναγράφεται και στο έγγραφο του Γ. Σταθάκη, με την Γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα αποδεκτά τα εξής:
Α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα (!) στο πεδίο εφαρμογής του ν.4178/2013 (αρ.2, παρ.2,περ.ζ’, εδ. πρώτο).
Β) Στον ΠΑΛΑΙΟ ΑΙΓΙΑΛΟ και μόνον κατ’ εξαίρεση (!) του ως άνω αποκλεισμού υπαγωγής, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις:
- είτε να υφίστανται επ’αυτού (ακινήτου), νομίμως, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού,
- είτε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (αρ.2, παρ.2,περ.ζ’,εδ.δεύτερο).
Γ) Στον ΑΙΓΙΑΛΟ δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983,
ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και
γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (αρ.23 παρ.8).