Αιτήσεις για πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

on .

OAED TAMPELA 2

• Για την κάλυψη θέσεων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., αρχίζει μεθαύριο, Δευτέρα και ώρα 8 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ..
Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr, μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους Εκπαιδευτές.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στην Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ