Και η αίτηση αναστολής στο ΣτΕ για τον «δακτύλιο» απορρίφθηκε!

on .

KOMBOS BOGIANOY

• Απέρριψε τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση που είχε καταθέσει ο Δήμος Ιωαννιτών για αναστολή της απόφασης ακύρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου για το «μεγάλο δακτύλιο» της πόλης.
Μετά και από αυτή την εξέλιξη, φαίνεται πως για την Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων είναι πλέον μονόδρομος η πολιτική λύση. Όμως ο «πονοκέφαλος» είναι μεγάλος, αφού πρόκειται για πρώτης προτεραιότητας έργο υποδομών (ξεκινά από τον κόμβο Βογιάννου και καταλήγει στο Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής) το οποίο θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.

Η απόφαση του ΣτΕ
Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην εξασέλιδη απόφαση του ΣτΕ (ελήφθη στις 20 Αυγούστου) «το δημόσιο συμφέρον αναφορικά με την κατασκευή του επίμαχου έργου προϋποθέτει τη νομιμότητα και την αρτιότητα της περιβαλλοντικής του αδειοδότησης, ενώ, εξ άλλου, η χρηματοδότηση έργων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως προϋπόθεση την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή από τη Διοίκηση των κανόνων του εσωτερικού και ενωσιακού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κανόνες που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τους προεκτεθέντες ισχυρισμούς του αιτούντος Δήμου περί απώλειας της ζητηθείσας χρηματοδότησης και εντεύθεν αδυναμίας κατασκευής του επίμαχου έργου, κρίνει ότι δεν συντρέχει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη αυτού που να δικαιολογεί την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ