Σύσκεψη «καλών προθέσεων» για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

on .

das pyrkagies

• Ανασκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, έγιναν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που οργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.
Το συμπέρασμα είναι πως σε αυτή επιβεβαιώθηκαν οι καλές προθέσεις των συμμετεχόντων για την πρόληψη των πυρκαγιών, έγινε αναφορά σε εργασίες που γίνονται, μένει όμως να αποδειχθεί στην πράξη αν αυτές είναι αρκετές και κυρίως αν καλύπτουν όλο το εύρος των προληπτικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την αποτροπή ή την κατάσβεση τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και υλοποιούνται περιλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού κατά μήκος των δικτύων της ΔΕΗ, επαρχιακών και εθνικών οδών, συντήρηση ή βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών μέσω της εκπόνησης μελετών και της κατανομής πιστώσεων, μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων υλοτομιών-καθαρισμών, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου κλπ.
Η ευθύνη για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των δημοτικών και περιαστικών δασών καθώς και άλλων προληπτικών δασικών εργασιών, όπως τονίστηκε ανήκει στους κατά τόπους ΟΤΑ, οι οποίοι ωστόσο παραμένει αμφίβολο κατά πόσο έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς για όλες αυτές, τις προβλεπόμενες εργασίες και δράσεις που πρέπει να υλοποιήσουν.
Κατά τα άλλα ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης περιορίστηκε σε γενικόλογες δηλώσεις όπως ότι «ο καλός συντονισμός, η στενή συνεργασία και η ετοιμότητα όλων όσοι εμπλέκονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, μπορούν αν έχουν θετικά και μόνο αποτελέσματα στην κοινή προσπάθεια, τονίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών μέσα από την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης και ευαισθητοποίησης όλων, πολιτών και φορέων σε θέματα προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα».
Περιπολίες σε δάση
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη στενότερη συνεργασία και την επικοινωνία όσον αφορά στην επιτήρηση των ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων από περιπολίες κλιμακίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των δασικών υπηρεσιών, που μένει βεβαίως να αποδεχθεί στην πράξη.
Στις συσκέψεις συμμετείχαν οι επικεφαλής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, των Διευθύνσεων Δασών και των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.