Η λειψυδρία «πονοκέφαλος» για τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου!

on .

AGELADES BOYNO

• Η παρατεταμένη ανομβρία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες επιτείνουν τον πονοκέφαλο των κτηνοτρόφων στα ορεινά της Ηπείρου, που δεινοπαθούν αυτή την περίοδο για ποτίσουν τα ζώα τους. Οι δεξαμενές στέρεψαν, με αποτέλεσμα η μεταφορά νερού με υδροφόρες να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία!
Οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη λήψη μέτρων, όπως περισσότερες υποδομές ποτίσματος, καθώς και βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων προς τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει ο Β.Μ.Β. σε επιστολή του στον «Π.Λ.» για την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν σήμερα κτηνοτρόφοι στην Ολύτσικα:

«Κύριε Διευθυντά,
Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, αλλά οι κάπως ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού, που διανύουμε το κατέστησαν μεγαλύτερο και το ανέδειξαν δημοσιεύματα διαφόρων φορέων στον Τύπο. Πρόκειται για το πρόβλημα λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου. Θέλω να στρέψω την προσοχή των υπευθύνων και στο ανάλογο οξύτατο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι στην Ολύτσικα της περιοχής των Τσεριτσάνων, όπου υπάρχουν βοοτροφικές μονάδες, των οποίων η σημασία της ύπαρξης και η επιβίωση είναι προφανής στις συγκεκριμένες οικονομικές συγκυρίες της πατρίδας μας. Αρκετά χρόνια τώρα οι κτηνοτρόφοι του χωριού έχουν να παλέψουν με τη θερινή λειψυδρία, που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των βοοτροφικών μονάδων τους. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να μεταφέρουν νερό για τις αυξημένες ανάγκες του ζωϊκού τους κεφαλαίου, ανάγκες που φτάνουν συχνά και τα πενήντα λίτρα ημερησίως για κάθε βοοειδές! Η μεταφορά νερού γίνεται οικονομικώς επαχθέστερη και πρακτικώς πιο δύσκολη, αν ληφθεί υπόψη η άθλια κατάσταση του αγροτικού δρόμου από το χωριό μέχρι τα Δυο Βουνά, το Σέλωμα και αλλαχού, όπου βόσκουν εκατοντάδες 'χοντρά' ζώα. Σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο Αθαν. Διαμάντη έχει ζητηθεί επανειλημμένα η κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών, ώστε να εξασφαλίζεται κατά τη θερινή περίοδο η επάρκεια νερού για τις ανάγκες των ποιμνίων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος να εκλείψουν οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι ορατός με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του τόπου. Συνεπώς, χρειάζεται ενδιαφέρον και λήψη μέτρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων. Προβάλλοντας το αίτημα των κτηνοτρόφων ζητάμε την ικανοποίησή του με την επέκταση - πολλαπλασιασμό των υπαρχουσών υποδομών ποτίσματος των ζώων - που έγιναν για τις ανάγκες 'μικρών' ζώων, αιγοπροβάτων - και τη βελτίωση της βατότητας του αγροτικού δρόμου προς τα σημεία, όπου βρίσκονται τα κοπάδια».