Υποβολή «Πόθεν Έσχες» για τους αιρετούς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης

on .

KATATHESEIS TRAPEZIKOS LOGARIASMOS

• Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι νέοι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως όσοι εκλέγονται για πρώτη φορά με την υποβολή «πόθεν έσχες». Μάλιστα καλούνται να υποβάλλουν την αρχική δήλωση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (μέσα σε 90 ημέρες) από την απόκτηση της ιδιότητας του αιρετού.
Τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ν.3213/2003 και έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα, παρουσιάζει ο airetos.gr.
Ειδικά όσον αφορά τους αιρετούς των ΟΤΑ, δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.
Ο νόμος περιλαμβάνει σειρά άλλων ιδιοτήτων Υπόχρεων π.χ. οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των αμιγών ή μεικτών Δημοτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων Δήμων καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.

Οι δηλώσεις
Η αρχική δήλωση υποβάλλεται από τους αιρετούς μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Τα επόμενα έτη, το «Πόθεν Έσχες» υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος.
Ειδικά για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες υποβάλλεται για τρία έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας.
Η ετήσια Δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Υπογραμμίζεται πως πλέον η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.pothen.gr.
Εκεί μπορεί να δει κανείς συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία, για τη συμπλήρωση της Δήλωσης, αλλά και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις.