Τι ισχύει στα Γιάννενα με την προσαύξηση ύψους κτιρίων;

on .

GIANNINA APOPSH1

• Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης με θέμα την προσαύξηση ύψους κτιρίων στην πόλη των Ιωαννίνων στο πλαίσιο των διατάξεων του νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), με δεδομένο πως αρχίζει να αναθερμαίνεται ο κλάδος της οικοδομής.
Όπως εξηγεί στην ερώτησή του ο βουλευτής, «Με τον Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ), άρθρο 10, εάν ο οικοδομών προβεί σε μείωση του ποσοστού κάλυψης ή αποσύρει παλαιό κτίριο ή αποδώσει σε κοινή δημόσια χρήση τμήμα της πρόσοψης του οικοπέδου ή προβεί σε συνδυασμό των παραπάνω, παρέχεται, αντισταθμιστικά, μικρή αύξηση του συντελεστή δόμησης (σ.δ.) και σε κάθε περίπτωση προσαύξηση ύψους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ύψη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15 του ΝΟΚ. Επειδή στην πόλη των Ιωαννίνων τα ύψη έχουν καθοριστεί είτε με Απόφαση Νομάρχη (παλαιό σχέδιο πόλεως), είτε με Προεδρικά Διατάγματα (επεκτάσεις σχεδίου πόλεως), είναι ανάγκη να διευκρινιστεί εάν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την προσαύξηση ύψους, έχουν εφαρμογή και στη συγκεκριμένη περίπτωση».
Καταληκτικά ο Στ. Καλογιάννης, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό εάν σε περιοχές που έχουν καθοριστεί ύψη κτιρίων με κανονιστικές πράξεις, όπως στην πόλη των Ιωαννίνων, επιτρέπεται η προσαύξηση ύψους που προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Ν. 4067/2012, δηλαδή προσαύξηση του επιτρεπόμενου ύψους έως το ανώτατο επιτρεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Νόμου, για τον προσαυξημένο σ.δ., χωρίς τη χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.

Web Baner Antigoni