Δίκτυα αποχέτευσης και σε μικρούς οικισμούς!

on .

AGOGOS

• Τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικούς καθαρισμούς μικροί οικισμοί δίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Συγκεκριμένα από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη υπογράφτηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 15 εκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα με την πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν οι δικαιούχοι για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (2.000 - 15.000 ισοδύναμο πληθυσμό), και την κάλυψη οικισμών που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.
Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.
- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ).
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από 13/11/2019 έως 14/01/2020 (και ώρα 14:00).