Η Ζωσιμαία Σχολή να συνδεθεί ξανά με το Κληροδότημά της!

on .

ZOSIMAIA SXOLH

• Σε διαβούλευση έχει τεθεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων και η μετατροπή του Λυκείου της Ζωσιμαίας σε Πρότυπο. Στη διαδικασία συμμετέχει και ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, ο οποίος ζητάει την επανασύνδεση της Προτύπου Σχολής με το Κληροδότημα Νικ. Ζωσιμά, προκειμένου να χρηματοδοτείται μέσω αυτού το εκπαιδευτικό της έργο.
Μάλιστα, ο Σύλλογος προτείνει να τροποποιηθούν μόνο συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων που διαχειρίζονται σήμερα τα Κληροδοτήματα της πόλης, χωρίς συνολική αλλαγή του καθεστώτος τους, ζητώντας την έμπρακτη στήριξη στο αίτημα αυτό των τοπικών βουλευτών και του Δημάρχου Ιωαννίνων.
Ακολουθεί άρθρο που υπογράφουν τα μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής και συγκεκριμένα οι: Αθαν. Δάλλας, Πρόεδρος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Μιχ. Παντούλας, Γ. Γραμματέας, Φιλόλογος, Βασ. Λαγός, Ταμίας, Πολιτικός Μηχανικός, Κων. Κουλίδας, πρ. Επιθεωρητής Δ.Ε., Δημ. Πάνου Ιατρός, Κων. Σιαμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων, Νικ. Μπλέτσος, Μηχανικός Αεροδιαστημικής NASA, Ι. Αλεξανδρής, Ιατρός, Μ. Τσακελίδου, Δημοσιογράφος, Ι. Παπαευσταθίου, Ιατρός και Λαζ. Σακελλαρίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Σχολή και Κληροδότημα…
• Στις 22 Απριλίου 2020 δόθηκε στην δημοσιότητα το κείμενο του σχεδίου νόμου για τα Πρότυπα Σχολεία και με την διάταξη του άρθρο 23 – παράγραφος (γ) ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας υπέρ της σύνδεσης των Προτύπων Σχολείων με τα οικεία Κληροδοτήματα. Στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται ότι «η χρηματοδότηση των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων θα πραγματοποιείται και από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων».
Όλοι γνωρίζουμε ότι για την προαγωγή της αριστείας δεν αρκεί η ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών και η προσπάθεια των μαθητών, αλλά απαιτείται και η ανάλωση σημαντικών οικονομικών πόρων. Άλλωστε, η Ζωσιμαία Σχολή αναδείχθηκε σε κορυφαίο εκπαιδευτήριο της πατρίδας μας χάρη στην οικονομική στήριξη που της προσέφερε το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά (άρθρο Ε’ της διαθήκης). Όμως η χρηματοδότηση αυτή διακόπηκε βίαια το 1926 με την δημοσίευση του Α.Ν - Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926. Κατά συνέπεια η εκ νέου χρηματοδότηση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής από τους πόρους του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά καθίσταται αναγκαία και επιτακτική για προφανείς λόγους ηθικής και διαχειριστικής τάξεως που δεν χρειάζεται να τους απαριθμήσουμε και πάλι.
Σήμερα τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων που διαχειρίζονται την διαθήκη Ν. Ζωσιμά τελούν, στην ουσία, υπό πτώχευση και βρίσκονται σε πλήρη διοικητική αδυναμία να διαχειριστούν ακόμη και τα υπολείμματα του κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά. Σημειωτέον ότι η ακίνητη περιουσία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» έχει – πρακτικά – εγκαταλειφθεί στην τύχη της (την εκμεταλλεύεται το δημόσιο δωρεάν κατά παράβαση των νομικών, διαχειριστικών και ηθικών κανόνων και χωρίς την ύπαρξη κάποιου συμφωνητικού που θα καθόριζε τους όρους παραχώρησης ή τους υπευθύνους συντήρησης των κτιρίων, καταβολής των αναλογούντων φόρων κ.λ.π.)
Στο παρελθόν απευθυνθήκαμε επανειλημμένα τόσο στα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων όσο και στους αρμόδιους παράγοντες (στους κατά καιρούς Δημάρχους Ιωαννίνων, Βουλευτές Ιωαννίνων και Υπουργούς Παιδείας) ζητώντας τους να συναινέσουν και να συμπράξουν για τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών, την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες και για την εναρμόνιση των διατάξεών του με την βούληση των διαθετών. Η προσπάθεια μας απέτυχε πλήρως.
Τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν μας απάντησαν ποτέ, γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι δεν αποδέχονται τις προτάσεις μας και ότι επιθυμούν την διατήρηση του υφισταμένου διοικητικού καθεστώτος. Δεν μπορέσαμε ποτέ να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση των Αγαθοεργών, δεδομένου μάλιστα ότι ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός δεν θα διατάρασσε το υφιστάμενο Ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα βελτίωνε τα οικονομικά του Οργανισμού και θα προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία των Ιωαννίνων.
Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς (οι κατά καιρούς Υπουργοί Παιδείας, βουλευτές, δήμαρχοι) μας αντιμετώπισαν με έναν περίεργο τρόπο. Ενώ ο δημόσιος λόγος τους ταυτίζονταν με τις δικές μας αρχές και ιδέες, όταν εκκαλούντο να πάρουν αποφάσεις για την επίλυση της εκκρεμότητας απέφευγαν να ενεργήσουν επιλέγοντας, είτε την λύση της σιωπής, είτε την λύση της επ’ αόριστον, αναβολής. Ίσως πολλοί να θεωρούσαν ότι η τυχόν εμπλοκή τους σε μία απόφαση που θα βρίσκονταν σε αντίθεση με τις απόψεις του Μητροπολίτου θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως στάση εναντίον της Εκκλησίας. Η άποψη αυτή είναι απόλυτα σεβαστή αλλά – κατά την άποψη μας – λανθασμένη και τούτο διότι τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων δεν είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα αλλά ένα Ν.Π.Δ.Δ., το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συντίθεται από 21 μέλη της κοινωνίας των Ιωαννίνων (λαϊκούς) και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Ιωαννίνων.
Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω και αξιολογώντας την σημερινή κατάσταση αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Σχολεία υποβάλλοντας μία πρόταση με την οποία κανείς δεν θα νομιμοποιούνταν πλέον να έχει αντίρρηση.
Η ρίζα του κακού ξεκινάει από τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών με τα οποία καταστρατηγούνται οι διατάξεις του άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά και τα χρήματα που διέθεταν οι Εθνικοί μας Ευεργέτες υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής διοχετεύονταν πλέον για την ικανοποίηση άλλων σκοπών (ανέγερση διδακτηρίων).
Δεν πιστεύουμε ότι τα Αγαθοεργά θα αρνηθούν να στηρίξουν μία λύση του προβλήματος που θα βασίζεται στις παρακάτω ιδέες:
- να τροποποιηθούν μόνο τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού ώστε οι διατάξεις τους να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την βούληση του διαθέτη
- η Εκπαιδευτική Επιτροπή να μετονομαστεί σε «Εφορία της Γενικής Ελληνικής Σχολής (Ζωσιμαίας Σχολής)» όπως δηλαδή αναφέρεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά και όπως ονομάζονταν μέχρι το 1926
- τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια του Άρθρου Ε΄ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (τα περιουσιακά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Αγαθοεργών) να αξιοποιηθούν υπέρ των σκοπών που όρισε ο διαθέτης στο άρθρο Ε’ της διαθήκης του
- τα καθαρά έσοδα από την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων να διατίθενται υπέρ του εκπαιδευτικού έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής
- η εν λόγω τροποποίηση να γίνει χωρίς καμμία μεταβολή του νομικού, ιδιοκτησιακού ή διαχειριστικού καθεστώτος των Αγαθοεργών και χωρίς καμμία μεταβολή του τρόπου εκλογής των μελών της Εφοροεπιτροπείας.
Αλλά και στην περίπτωση τυχόν αρνητικής αντιμετώπισης εκ μέρους των Αγαθοεργών πιστεύουμε ότι κανένας άλλος θεσμός, φορέας ή πολίτης της πόλεως δεν θα μπορούσε να μας αρνηθεί την στήριξη του δεδομένου ότι η πρόταση μας, πέραν του ότι είναι επωφελής για την κοινωνία μας, δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πράξη κατά της Εκκλησίας.
Με βάση αυτό το σκεπτικό απευθύναμε επιστολές προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, τους βουλευτές του Ν. Ιωαννίνων και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων με τις οποίες τους ζητάμε α) να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια μας με δημόσια δήλωση υπέρ της επανσύνδεσης της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και β) να απευθυνθούν προς την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως και να της ζητήσουν να κάνει άμεσα αποδεκτή την πρόταση μας (φάση διαβούλευσης του σχεδίου νόμου).