Ανάδοχος για την επέκταση των ΧΥΤΑ Ελληνικού-Καρβουναρίου

on .

XYTA ELLHNIKOY

• Από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το πρακτικό για  την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 ευρώ. Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε. - ENVIROPLAN A.E.