Αυτές είναι οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για στήριξη των Γιαννιώτικων επιχειρήσεων

on .

KAFETERIES PALIA AGORA

• Τις τελικές του προτάσεις για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων απέστειλε χθες στο Δήμο Ιωαννιτών το Επιμελητήριο, αναμένοντας, όπως αναφέρει, την αξιολόγησή τους.
Τα μέτρα που προτείνει συνοψίζονται ως εξής:
- Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που καταβάλλονται με τους λογαριασμούς ρευματοδότησης, για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιωαννιτών ή μείωση κατά 1 ευρώ / τμ των συντελεστών στις επιχειρήσεις του παλαιού δήμου και 0.50 ευρώ/τμ στον υπόλοιπο δήμο από την ημερομηνία άρσης της αναστολής των εργασιών, παράλληλα, απαλλαγή και συμψηφισμός σε αυτά που έχουν καταβληθεί από 01-03-2020 ημερομηνία ισχύς των απαγορεύσεων έως την ημερομηνία άρσης αναστολής εργασιών.
- Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα ξενοδοχεία (0,5%).
- Απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων της χρήση του 2020, και τον συμψηφισμό με επόμενους λογαριασμούς των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί.
- Οριζόντια επιπλέον μείωση 20% (Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 68/20.03.20, απαλλάσσεται ο μισθωτής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο) των μισθωμάτων από τη μίσθωση δημοτικών ακινήτων, που πρόκειται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις προς το Δήμο έως 31-12-2020.
- Απαλλαγή παρακρατήσεων από τον Δήμο, για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για μη ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020.
- ΔΕΥΑΙ - Οριζόντια μείωση 30% της τιμής του κυβικού για τις επιχειρήσεις κυρίως στο χώρο της εστίασης και τις μονάδες παραγωγής ανεξαρτήτως κυβικών κατανάλωσης με ταυτόχρονη μείωση των τελών αποχέτευσης 50%.
- Απαλλαγή των καταστημάτων Εστίασης, των Εμπορικών καταστημάτων και των βιοτεχνιών από το πάγιο τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
- Ανάπτυξη όπου αυτό είναι εφικτό περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων με απαλλαγή των τελών έως 31-10-2020.
- Άμεση εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές του Δήμου προς τις επιχειρήσεις χωρίς καθυστερήσεις.
- Δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων με ελάχιστη καταβολή δόσης προς το Δήμο και τα εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα αυτού, με ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης έως 31-12-2020.
- Έκπτωση 25% από μελλοντικές υποχρεώσεις συνεπών επιχειρήσεων.