Έκθεση – καταπέλτης της Ε.Ε.

Διακρίσεις από την Αλβανία σε βάρος της ελληνικής μειονότητας

- Είναι καιρός να αντιληφθεί ο Έντι Ράμα ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του περνάει από την Ελλάδα

NARKOTIKA 16 1 17

• Ιδιαίτερα εμφανής είναι η αναποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων στην Αλβανία και η μη πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαστηρίου…
 Αυτά επισημαίνει μεταξύ άλλων, η τελευταία Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση στη γειτονική χώρα.
Διαπιστώνεται χαμηλό επίπεδο αντιπροσώπευσης των μειονοτήτων στα Κρατικά Ιδρύματα, σημειώνεται στην Έκθεση και υπογραμμίζεται ότι υφίστανται διακρίσεις σε όλους τους τομείς μεταξύ των πολιτών, πρωτίστως της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και όχι μόνο. Οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους Αλβανούς υπηκόους και η μη διάκριση λείπουν ή τουλάχιστον δεν γίνονται αρκετά ορατές…
Θα πρέπει, επιτέλους, να αντιληφθεί ο κ. Έντι Ράμα ότι η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την Ελλάδα.
Κύριες παρατηρήσεις
Η αρμόδια Επιτροπή αναφέρει στην Έκθεσή της, μεταξύ άλλων, και τις εξής παρατηρήσεις:
- Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διοίκηση του δικαστικού τομέα παραμένει αργή και ανεπαρκής. Σημειώνει την έλλειψη προόδου συμπλήρωσης κενών θέσεων στο Ανώτατο δικαστήριο και στα διοικητικά δικαστήρια και στην αποτελεσματική χρήση του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Ζητεί την ανεξαρτησία τους έναντι των πολιτικών παρεμβάσεων και άλλων πόλων εξουσίας...
- Εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι η διαφθορά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς. Εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι βασικά όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς εξακολουθούν να υφίστανται πολιτικές παρεμβάσεις και έχουν περιορισμένες διοικητικές ικανότητες.
- Ζητεί την διάλυση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και την κατάσχεση των παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
- Ζητάει να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη της καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Σημειώνει ότι η αστυνομία και οι Εισαγγελείς δεν εντοπίζουν τις εγκληματικές συμμορίες που ευθύνονται για την καλλιέργεια ναρκωτικών.
- Ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης λαθρεμπορίας όπλων και την αναβάθμιση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση...
- Εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των περιστατικών εμπορίας ανθρώπων και ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την εξάλειψη της παράνομης αυτής δραστηριότητας.
- Υπογραμμίζει ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται η ανάγκη να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι πολιτικές κατά της εφαρμογής διακρίσεων.
- Υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά, τους τσιγγάνους και άλλες ενθοτικές μειονότητες. Ζητεί να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις, όπως η εγγραφή στα Ληξιαρχεία (πιστοποιητικά γέννησης και ταυτότητος). Ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην απασχόληση και σε όλες τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.
- Συνεχίζει να ανησυχεί για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν σε μειονεκτικές και περιθωριοποιημένες ομάδες.
- Διαπιστώνει τη βραδεία εφαρμογή του Νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης...