Ασφαλή τα παράλια Ηπείρου από τις θαλάσσιες καταιγίδες!

on .

THALASSIES KATAIGIDES 26 2 20

• Σωτήρια μπορεί να αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη προειδοποίηση τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και των πολιτών για την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων που γίνονται όλο και πιο συχνά και στη χώρα μας.
Φυσικά, για να γίνει αυτό απαιτούνται τα κατάλληλα εργαλεία κι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για Περιφέρειες όπως η Ήπειρος, οι οποίες μπορούν προς αυτή την κατεύθυνση να εκμεταλλευθούν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το έργο «I-STORMS: Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων», στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας. Μέσω αυτού γίνεται εφικτή η έγκαιρη προειδοποίηση για θαλάσσιες καταιγίδες στην περιοχή του Ιονίου, με στόχο την προστασία παραθαλάσσιων περιοχών όπως η Πρέβεζα και η Ηγουμενίτσα. 

Διάσκεψη στην ΠΕΔ
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμου Ηπείρου, έγινε προχθές η Εθνική Διάσκεψη του Δικτύου του Έργου I-STORMS: «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΜΠΒ ΙΙ, καθώς και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Interreg V-B Adriatic-Ionian 2014-2020 (ADRION)».
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό που απηύθυνε το μέλος του Δ.Σ και της Ε.Ε. της ΠΕΔ Ηπείρου και δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίνων Φίλιππος Ευαγγέλου. Ακολούθησε παρουσίαση του Προϊστάμενου Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρη Μαυρογιώργου, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα υλοποίησης ανάλογων πρωτοβουλιών, καθώς και την  αναγκαιότητα έγκαιρης ενημέρωσης των Αρμόδιων αρχών και των πολιτών, που είναι μείζονος σημασίας σε εκδηλώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Οφέλη για την Ήπειρο
Η παρουσίαση του Έργου και του Δικτύου του Έργου, πραγματοποιήθηκε από τους Συμβούλους Ανάπτυξης της ΠΕΔ Ηπείρου Νικόλαο Δέσκα και Βησσαρίωνα Ζιώβα, οι οποίοι υπογράμμισαν πως ο κύριος σκοπός του Έργου διακρατικής συνεργασίας I-STORMS, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες, είναι η διαφύλαξη της περιοχής Αδριατικής Ιονίου από τις θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης και της βελτίωσης των διαδικασιών πολιτικής προστασίας. Όπως τονίστηκε, πολλαπλά είναι τα οφέλη για την Ήπειρο, και κυρίως για τους παραθαλάσσιους Δήμους Πάργας, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας, η οποία κερδίζει τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά εργαλεία του Έργου, με στόχο την πρόγνωση των θαλάσσιων καταιγίδων.
Τη διάσκεψη ακολούθησε εκπαίδευση πάνω στη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Open I-STORMS (www.seastorms.eu), ως εργαλείου γεωγραφικής απεικόνισης για τη διάθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τις θαλάσσιες καταιγίδες στο ευρύ κοινό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιο τεχνική εκπαίδευση για τους άμεσα εμπλεκόμενους, πάνω στη χρήση του ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Συστήματος IWS (I-STORMS integrated web system), το οποίο αποτελεί συνδυασμό εργαλείο κοινού συστήματος δεδομένων για την ανταλλαγή θαλάσσιων μετρήσεων και προβλέψεων, καθώς και συστήματος πρόγνωσης πολλαπλών μοντέλων.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές, μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας, εκπρόσωποι Μαρίνων και Μικρών Λιμένων, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές.